Blogi 

Kansalais- ja kansanopistoille yhteishanke

Kansalais- ja kansanopistot maakunnallisen yhteistyön edelläkävijöitä - Yhteishankeen tavoitteena aikuisten perustaitojen ja arkisten digitaitojen vahvistaminen

Opetushallitus on myöntänyt 120 000 euron valtionavustuksen Kymenlaakson maakunnan kattavaan projektiin, jossa tavoitellaan yli tuhattakahtasataa kohderyhmäläistä. Hankkeen toimijoita ovat Kymenlaakson maakunnan vapaan sivistystyön oppilaitokset: Haminan kansalaisopisto, Jamilahden kansanopisto, Kotkan opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Kymenlaakson Opisto ja Valkealan kristillinen kansanopisto.

Kohderyhmillä moninaisia tarpeita

Hankkeen kohderyhmiksi tavoitellaan maahanmuuttajia, NEET-nuoria (Not in Employment, Education or Training) ja ikäihmisiä sekä vammaisuuden, mielenterveys- ja muiden sairauksien takia heikommassa asemassa olevia. Hanke pyrkii vastaamaan kohderyhmän erilaisiin tarpeisiin, joita ovat elämänhallinta, luku- ja kirjoitustaito, monilukutaito sekä matematiikan ja digitaalisuuden perustaidot.

Tavoitteena sujuvampi ja tasapainoisempi arki

Kohderyhmäläisten arkisten perustaitojen ja digitaitojen vahvistaminen parantaa heidän selviytymistään arjen haasteista, antaa valmiuksia ammattiopintoihin sekä auttaa integroitumaan yhteiskuntaan. Opetusjärjestelyt toteutetaan kunkin opiston yksiköissä ja opetus tapahtuu konkreettisesti yksilö, ryhmä- ja pienryhmäopetuksessa. Opiskelijoilta ei peritä opintomaksua.

Hanketyön arvoperusta sekä hankkeen muut yhteistyötahot

Hanketyön arvoperusta koostuu opiskelija- ja tarvelähtöisyydestä, tasa-arvosta, yhdenvertaisuuden tavoitteesta, yhteiskunnallisesta toimijuudesta ja yhteisöllisyyden tukemisesta. Tarvittaessa opiskelijan ohjauksessa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä psykologien, erityisopettajien ja ammatillisen koulutuksen opettajien kanssa.

Koulutukseen rekrytoinnissa ja järjestöyhteistyössä ovat mukana myös Maahanmuuttajapalvelut – ja järjestöt, TE-toimisto, nuorten työpajat, eläkeläis- ja vammaispalvelut, mielenterveys- ja muita sairauksia edustavat järjestöt sekä maakunnan kunnalliset organisaatiot.

Opetushallituksen valtionavustus käytetään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuvassa:
Ylärivi vas. Mika Kempas (Kotkan opisto), Jussi Peurala (Valkealan kristillinen kansanopisto), Olli Laurila (Kymenlaakson Opisto)
Alarivi vas. Tero Tuononen (Haminan kansalaisopisto), Sanna Gango (Jamilahden kansanopisto), Nina Hartikainen (Kouvolan kansalaisopisto)

Teksti: Pia Puheloinen

Jamilahti

Uudistuneet sisällöt, ammattitaitoiset opettajat ja tekemisen meininkiä. Kaikki edellytykset viettää ainutlaatuinen vuosi ja omaksua tulevaisuuden tietotaitoa.

Tutustu tarjontaamme ja laita hakemus, kutsumme sinut haastatteluun

Toimisto

Jamilahden kansanopisto
Tikkupolku 1, 49460 Hamina
0400 318 456
toimisto(at)jamilahti.fi

Jamilahti muualla verkossa

Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa koko EU-aluetta koskeva yleinen tietosuoja-asetus. Siksi haluamme muistuttaa asiakkaitamme tietojen turvallisen ja luotettavan käsittelyn merkityksestä. Lue Tietosuojaseloste