Blogi 

Rexin blogi 9/Sivistyksen oppimäärä

Mitä on sivistys?

Tietoja, taitoja, tunnetta? Arvoja; kykyä nähdä ja kohdata? Valmiuksia ratkaista, katsoa laajasti, malttia hiljentyä ja syventyä? Onko sivistys asioiden rajalla olemista? Monimuotoisuuden tajuamista? Erityisyyden kunnioittamista? Kaaoksen hyväksymistä ja hallinnan kykyä? Halua puuttua isoihin kysymyksiin ja vaikuttaa ongelmien ratkaisuun?

Kestävyysvaje, demokratiavaje, kompleksisuus… murtuuko aineellisen varaan rakennettu systeemi? Kulkeeko sivistys kehityksen rinnalla? Miten sivistys vastaa globaaleihin kysymyksiin? Onko sivistys oppineisuutta vaiko sisäistä kehittyneisyyttä? Mitä pitää opiskella, miten pitää sivistyä, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin? Miten koulun tulee sivistää, jotta se vastaa huomisen huutoon?

Missä sivistys sijaitsee? Missä sivistys tapahtuu?

Olemmeko tällä hetkellä sivistyneitä?

Teksti: Sanna Gango

Rexin blogi 8/Vapaa sivistystyö aluekehittäjänä

 

Vapaan sivistystyön kyky ja mahdollisuudet toimia yhteiskunnallisena kehittäjänä, jää usein liian vähälle huomiolle. Keskustelu vapaan sivistystyön merkityksestä painottuu usein yksilöihin sekä toiminnan sosiaalisiin ja hyvinvointiulottuvuuksiin, ”aktiiviseen kansalaisuuteen”.  

Vapaalla sivistystyöllä on kuitenkin paljon annettavaa myös erilaisissa yhteiskunnallisissa muutostilanteissa: uudet tarpeet koulutuksessa ja elinkeinoelämässä, tietoyhteiskunnan kehittyminen tai alueilla tapahtuvat äkilliset rakennemuutostilanteet ovat tyypillisiä tilanteita, joissa kansalaisten osaamista on päivitettävä ja lisättävä. Vapaalla sivistystyöllä on mahdollisuus reagoida muutostilanteiden tuomiin tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. 

Vapaa sivistystyö tulisi entistä tiiviimmin valjastaa elinikäistä oppimista ja työelämää palvelevaan rooliin. Parhaassa tapauksessa vapaa sivistystyö palvelee kaupunkien ja kuntien kehitystä sekä elinkeinojen edistämistä. Tuloksia syntyy, kun vapaa sivistystyö on tiiviissä yhteistyössä näiden sektoreiden kanssa. Myös meidän alueellamme rohkeat avaukset vapaan sivistystyön parempaan hyödyntämiseen ovat tervetulleita.

Näiden ajatusten myötä toivotan nykyisille ja tuleville yhteistyökumppaneillemme antoisaa vuorovaikutusta
sekä kaikille opiskelijoillemme mitä parhainta lukuvuotta!

Teksti: Sanna Gango

PS. Tiesithän, että vapaa sivistystyö tuo myös yliopiston ”kotiovellesi”!

 

Rexin blogi 7/Hallitusohjelma tukee kansanopiston kehittämistä

Viime maanantaina julkaistu hallitusohjelma povaa kansanopistoille työntäyteisiä vuosia. Tulevaisuus näyttää kansanopistojen toiminnan ja sen kehittämisen kannalta valoisalta, kun koulutuksesta puhuttaessa yksilölliset etenemismahdollisuudet, jatkuva oppiminen ja vahvemmat tukitoimet heikompien opin tien mahdollistamiseksi nousevat vahvemmin keskusteluun.

Kansanopistoilla on vankkaa osaamista ja pitkät perinteet useiden hallitusohjelmasta nousevien teemojen osalta. Jotta rooliamme koulutusten järjestäjänä voidaan edelleen vahvistaa, tarvitaan nyt tarkkaa pohdintaa siitä, miten toiminnan rahoitus ja esim. eri kohderyhmiä palveleva erityisosaaminen voitaisiin järjestää järkevästi.

Mikäli oppivelvollisuutta laajennetaan, kansanopistot voisivat tarjota tukevia opintoja niille, jotka tarvitsevat eri tavoin tukea siirtymässä perusasteelta toiselle asteelle.

Jatkuva oppiminen ja elinikäinen oppiminen ovat hallitusohjelmassa vahvasti esillä. Mm. sekä työssä käyvien että työttömien koulutusmahdollisuudet, aikuisten perustaidot ja aliedustetut kohderyhmät ovat opistojen ”peruskauraa” jo tällä hetkellä.

Korkeakoulutus nousee hallitusohjelmassa esille useassa kohtaa. Huomiota kiinnitetään mm. saavutettavuuteen ja siihen, että korkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia tulee olla saatavilla taloudellisesta asemasta ja kotipaikasta riippumatta. Kansanopistojen olemassa olevaa avoimen yliopiston tarjontaa kannattaakin hyödyntää nykyistä enemmän rakennettaessa joustavia opintopolkuja ja väyliä korkeakouluun.

Hallitusohjelmassa on myös kiinnitetty huomiota kotoutumiseen ja maahanmuuttajien koulutuspolkujen kehittämiseen. Koto-koulutusten saavutettavuus ja tarpeeksi varhainen koulutukseen pääsy ovat avainasemassa.

Lisäksi hallitusohjelmassa painotetaan kestävää kehitystä, joka tulee olemaan yksi keskeisistä teemoista myös vapaan sivistystyön kentällä.

Ohjelmasta löytyy myös maininta: ”Vahvistetaan oppilaitosten yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä oppilaiden ja opiskelijoiden roolia ja vaikutusmahdollisuuksia kouluyhteisössä.” Tässä kohtaa nousee esiin kansanopistojen ikiaikainen ihmisen kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen perustuva toimintamalli, joka ei vanhene.

Teksti: Sanna Gango

Rexin blogi 6/Satavuotias edelläkävijä

Lähes satavuotias kansanopistomme on uuden edessä. Viime viikolla tehtiin historiallinen päätös, kun koulutustoimintamme yhdistyy Kymenlaakson Opiston kanssa. Ensi vuoden alusta muodostamme yhdessä maakunnallisen opiston, jolla on toimipisteet Kouvolassa ja Haminassa. Tulemme olemaan entistä vahvempi ja yksi Suomen suurimmista vapaan sivistystyön kansanopistoista.

Suuruus ei ole itseisarvo, mutta tässä tapauksessa se tuo kiistämättä monia etuja. Pystymme palvelemaan opiskelijoitamme entistä paremmin, erikoistumaan ja tarjoamaan laaja-alaisemmin tukea ja kehittämään toimintojamme.

Uudistumisen tarve tulee muuttuneesta toimintaympäristöstä ja niistä tehtävistä joita meille tulevaisuudessa tarjotaan. Asiakaslähtöisyys on lähtökohta kaikelle toiminnalle ja toiminnan muutoksille. Opisto ei ole olemassa hallintoa, henkilökuntaa tai rehtoreitaan varten, vaan sen olemassaolon oikeutus ovat opiskelijat ja yhteiskunnan tarpeet.

Muutos on jatkuvaa opistokentällä. Nyt kun nimet on papereissa niin työ vasta alkaa. Uutta kehittäen ja uskoen vapaan sivistystyön merkityksen kasvuun, siihen että oppiminen on hyvän elämän yksi perustekijä.

On hienoa, että juuri me saamme olla –jälleen kerran -edelläkävijänä ja  mukana uuden maakunnallisen opiston kehittämistyössä. Edelläkävijyys ja ennakkoluulottomuus ovat leimanneet Jamilahden kansanopiston historiaa aina, niin nytkin. Me emme takerru menneeseen, vaan katsomme pitkälle horisonttiin ja kipparoimme opistoa rohkeasti kohti tulevaa yhteistyössä ja yhdessä.

Teksti: Sanna Gango

 

Rexin blogi 5/Espanjalainen kissa

Pari päivää sitten opistollamme päättyi avoimen korkeakoulun espanjan kurssi. Päätöskerran kakkukahveilla pöydässäni istui 79-vuotias opiskelija. Naapuri oli kuulemma viime syksynä toppuutellut häntä ja sanonut, ettei tuon ikäisen kannattaisi enää opiskella. Tyylikäs herrasmies oli kuitenkin itsepäisesti lähtenyt oppimaan uutta kieltä!

”Asun kaksin kissani kanssa ja päänuppi kaipaa tuuletusta”, kertoi kurssilainen. ”Sitä paitsi olen varma, että kissani on espanjalainen. Se ymmärtää paljon paremmin espanjaa kuin suomea”, lisäsi hän. Meillä oli ratkiriemukas jutteluhetki.

Kotimatkalla pohdin elinikäistä oppimista: mitä hyötyä opiskelusta –saati korkeakouluopinnoista- on oikeasti kahdeksankymppisenä? Usein seniorit mainitsevat opiskelun syyksi terveydelliset, sosiaaliseen elämään ja hyvinvointiin liittyvät asiat: mieli virkistyy, tapaa ihmisiä, ystäväpiiri ja maailmankuva laajenevat, opiskelu on vastalääke yksinäisyyteen, elämässä pitää olla tavoitteita… Toisin sanoen opiskelu tuo hyvää elämää.

On tärkeää, että opiskelu kuuluu kaikille. Eri-ikäiset opiskelijat samoissa opintoryhmissä ovat rikkaus. On upeaa, kun korkeakouluun tähtäävä nuori ja pitkän työuran tehnyt ”konkari” kohtaavat ja löytävät toisensa. Siinä on molemmilla paljon annettavaa, ja hyvä elämä lisääntyy monin verroin.

Yhteiskunnalle on tärkeää hyvän elämän mahdollistaminen. Se on taloudellisesti kannattavaa, ja ihmisten erilaiset hyvät elämät ovat perusta moninaiselle ja tasapainoiselle yhteiskunnalle.

Vapaa sivistystyö on yksi hyvän elämän mahdollistajista läpi elämän.

Teksti: Sanna Gango

Jamilahti

Uudistuneet sisällöt, ammattitaitoiset opettajat ja tekemisen meininkiä. Kaikki edellytykset viettää ainutlaatuinen vuosi ja omaksua tulevaisuuden tietotaitoa.

Tutustu tarjontaamme ja laita hakemus, kutsumme sinut haastatteluun

Toimisto

Jamilahden kansanopisto
Tikkupolku 1, 49460 Hamina
0400 318 456
toimisto(at)jamilahti.fi

Jamilahti muualla verkossa

Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa koko EU-aluetta koskeva yleinen tietosuoja-asetus. Siksi haluamme muistuttaa asiakkaitamme tietojen turvallisen ja luotettavan käsittelyn merkityksestä. Lue Tietosuojaseloste