Blogi 

Rexin blogi 7/Hallitusohjelma tukee kansanopiston kehittämistä

Viime maanantaina julkaistu hallitusohjelma povaa kansanopistoille työntäyteisiä vuosia. Tulevaisuus näyttää kansanopistojen toiminnan ja sen kehittämisen kannalta valoisalta, kun koulutuksesta puhuttaessa yksilölliset etenemismahdollisuudet, jatkuva oppiminen ja vahvemmat tukitoimet heikompien opin tien mahdollistamiseksi nousevat vahvemmin keskusteluun.

Kansanopistoilla on vankkaa osaamista ja pitkät perinteet useiden hallitusohjelmasta nousevien teemojen osalta. Jotta rooliamme koulutusten järjestäjänä voidaan edelleen vahvistaa, tarvitaan nyt tarkkaa pohdintaa siitä, miten toiminnan rahoitus ja esim. eri kohderyhmiä palveleva erityisosaaminen voitaisiin järjestää järkevästi.

Mikäli oppivelvollisuutta laajennetaan, kansanopistot voisivat tarjota tukevia opintoja niille, jotka tarvitsevat eri tavoin tukea siirtymässä perusasteelta toiselle asteelle.

Jatkuva oppiminen ja elinikäinen oppiminen ovat hallitusohjelmassa vahvasti esillä. Mm. sekä työssä käyvien että työttömien koulutusmahdollisuudet, aikuisten perustaidot ja aliedustetut kohderyhmät ovat opistojen ”peruskauraa” jo tällä hetkellä.

Korkeakoulutus nousee hallitusohjelmassa esille useassa kohtaa. Huomiota kiinnitetään mm. saavutettavuuteen ja siihen, että korkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia tulee olla saatavilla taloudellisesta asemasta ja kotipaikasta riippumatta. Kansanopistojen olemassa olevaa avoimen yliopiston tarjontaa kannattaakin hyödyntää nykyistä enemmän rakennettaessa joustavia opintopolkuja ja väyliä korkeakouluun.

Hallitusohjelmassa on myös kiinnitetty huomiota kotoutumiseen ja maahanmuuttajien koulutuspolkujen kehittämiseen. Koto-koulutusten saavutettavuus ja tarpeeksi varhainen koulutukseen pääsy ovat avainasemassa.

Lisäksi hallitusohjelmassa painotetaan kestävää kehitystä, joka tulee olemaan yksi keskeisistä teemoista myös vapaan sivistystyön kentällä.

Ohjelmasta löytyy myös maininta: ”Vahvistetaan oppilaitosten yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä oppilaiden ja opiskelijoiden roolia ja vaikutusmahdollisuuksia kouluyhteisössä.” Tässä kohtaa nousee esiin kansanopistojen ikiaikainen ihmisen kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen perustuva toimintamalli, joka ei vanhene.

Teksti: Sanna Gango

Jamilahti

Uudistuneet sisällöt, ammattitaitoiset opettajat ja tekemisen meininkiä. Kaikki edellytykset viettää ainutlaatuinen vuosi ja omaksua tulevaisuuden tietotaitoa.

Tutustu tarjontaamme ja laita hakemus, kutsumme sinut haastatteluun

Toimisto

Jamilahden kansanopisto
Tikkupolku 1, 49460 Hamina
0400 318 456
toimisto(at)jamilahti.fi

Jamilahti muualla verkossa

Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa koko EU-aluetta koskeva yleinen tietosuoja-asetus. Siksi haluamme muistuttaa asiakkaitamme tietojen turvallisen ja luotettavan käsittelyn merkityksestä. Lue Tietosuojaseloste