Luova ilmapiiri ja tekemisen meininki. Tervetuloa Jamilahteen! 

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Jamilahden kansanopiston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018.

 1. Rekisterin pitäjä
  Jamilahden kansanopisto
  y-tunnus 0206406-7
 2. Yhteyshenkilö
  Anne Hämäläinen
  Tikkupolku 1
  49460 Hamina
  toimistosihteeri(ät)jamilahti.fi
  puh. 0400 318 456
 3. Rekisterin nimi
  Oppilasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Opetuksen ja koulutuksen järjestäminen
 5. Rekisterin tietosisältö
  Opiskelijan tiedot;
  nimi
  syntymäaika
  kotiosoite
  puhelinnumero
  sähköpostiosoite
  aiempi koulutus
  asuntolan tarve
  haettu opiskelulinja
  hakijan lyhyt elämänkerta
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Opiskelija täyttää haku-/ilmoittautumislomakkeelle tiedot itse. Osa rekisteriin talletetuista tiedoista on koottu opiskelijan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Opettajat tallentavat arviointitiedot järjestelmään.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Opiskelijatietoja luovutetaan eteenpäin toisille viranomaisille tilastointi- ja rahoitusteknisistä syistä.
  Tietoja luovutetaan seuraaville tahoille:
  Opetushallitus
  Tilastokeskus
  Kansaneläkelaitos
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Suojaus perustuu järjestelmätasolla valvottujen käyttäjäoikeuksien käyttäjätileihin. Tietokanta varmuuskopioidaan maantieteellisesti erillään sijaitsevaan konesaliin varmistusjärjestelmään.
 9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterin tiedot.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastuspyyntö kohdistetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 1. Tiedon korjaaminen tai poistaminen
  Rekisterissä olevien virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen korjauspyynnöt voidaan osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilöllisyytensä varmistaneen henkilön vaatimat rekisteriä koskevat korjaukset ja muut muutokset tehdään viipymättä.

Jollei muutospyyntöä katsota perustelluksi, annetaan muutospyynnön esittäjälle kirjallinen todistus, jossa selvitetään syyt miksi muutosvaatimusta ei olla hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jamilahti

Uudistuneet sisällöt, ammattitaitoiset opettajat ja tekemisen meininkiä. Kaikki edellytykset viettää ainutlaatuinen vuosi ja omaksua tulevaisuuden tietotaitoa.

Tutustu tarjontaamme ja laita hakemus, kutsumme sinut haastatteluun

Toimisto

Jamilahden kansanopisto
Tikkupolku 1, 49460 Hamina
0400 318 456
toimisto(at)jamilahti.fi

Jamilahti muualla verkossa

Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa koko EU-aluetta koskeva yleinen tietosuoja-asetus. Siksi haluamme muistuttaa asiakkaitamme tietojen turvallisen ja luotettavan käsittelyn merkityksestä. Lue Tietosuojaseloste